LIVE 3-Phasen-Stromschienenstrahler Serie Techno CDM-T / CDM-TC / Pivo LED