LIVE 3-Phasen-Stromschienenstrahler Serie LED Skipa / ST58MICRO / SLM-DM